Niedermoorgebiet bei Georgenberg

Karte: Niedermoorgebiet bei Georgenberg

Größe: 63 ha
NSG-Nr.: 300.57

Der grenzübergreifende Feuchtgebietskomplex liegt in der Nähe von Georgenberg. Der größte Teil des zusammenhängenden Gebietes befindet sich auf tschechischer Seite und ist ebenfalls streng geschützt. Neben binsen- und seggenreichen Nasswiesen lassen sich hier Borstgrasrasen, Kleinseggensümpfe und Moorbereiche finden. Vor allem in der umgebenden Kulturlandschaft sind diese feuchtgebietsgebundene Lebensräume selten geworden. Aufgrund der hohen Anzahl an Vogelarten ist das Naturschutzgebiet von landesweiter Bedeutung.

Begehbarkeit: Bitte betreten Sie das Gebiet nicht außerhalb der Wege, da die Tiere sehr störungsempfindlich sind.

Informationen auf Tschechisch/Informace v češtině

Slatiniště u Georgenbergu

Rozloha: 63 ha
Evidenční číslo: 300.57

Přeshraniční mokřadní komplex se nachází nedaleko obce Georgenberg. Největší – rovněž přísně chráněná – část tohoto souvislého území se nachází na české straně hranice. Kromě podmáčených luk s ostřicovými a sítinovými porosty zde najdeme smilkové trávníky, ostřicové mokřady a slatiny. Zejména v okolní kulturní krajině jsou podobné mokřadní biotopy vzácné. Vzhledem k vysokému počtu druhů zde žijících ptáků má tato přírodní rezervace národní význam.

Vstup na území: Pohybujte se prosím jen na vyznačených cestách, protože zvířata jsou velmi citlivá na vyrušování.