Schlossberg Flossenbürg

Karte: Schlossberg Flossenbürg

Größe: 18 ha
NSG-Nr.: 300.06

Die steil aufragende, 732 Meter hohe Granitkuppe mit einer großartig gelegenen Burgruine stellt eine geologische Besonderheit im Naturraum des Oberpfälzer Waldes dar. Die zwiebelschalenförmige Schichtung zieht sich um den ganzen Berg herum und ist an einigen Stellen gut zu erkennen. Die Entstehung dieser Schalen beruht auf veränderten Druck- und Spannungsverhältnisse bei der Hebung und Abtragung des Gesteins. Im Falle des Schlossbergs Flossenbürg entstand ein flächenhaftes Abplatzen in Form der Kuppel. Im Laufe der Geschichte hatte der Schlossberg hohe Bedeutung für den Abbau des Granits, was zur einzigartigen Form und Freilegung des Berges geführt hat. Die Burgruine, deren Anfänge ins frühe 12. Jahrhundert zurückreichen, ist weithin sichtbar und heute Wahrzeichen des Naturparks Oberpfälzer Wald. Durch Landschaftspflegemaßnahmen des Naturparks werden die Aufschlüsse freigehalten, um den Einblick in den inneren Aufbau des Berges zu erhalten. Aufgrund seiner besonderen geologischen Situation ist das Gebiet Rückzugsgebiet seltener Tier- und Pflanzenarten.

Begehbarkeit: Der Rundweg „Weg des Granits“ führt um den Berg herum und bietet Informationen zur Entstehung und Geschichte. Auch die Burgruine kann besichtigt werden und bietet einen tollen Ausblick auf den umliegenden Oberpfälzer Wald.

Informationen auf Tschechisch/Informace v češtině

Schlossberg Flossenbürg

Rozloha: 18 ha
Evidenční číslo: 300.06

732 metrů vysoký kopulovitý kopec ze žuly s překrásně položenou zříceninou hradu představuje v přírodní oblasti Hornofalckého lesa geologickou zvláštnost. Vrstvení v podobě cibulové slupky se táhne kolem celého kopce a na některých místech je dobře patrné. Tyto vrstvy vznikly v důsledku změny tlaku a napětí při výzdvihu a odnosu horniny. V přírodní rezervaci Schlossberg Flossenbürg došlo k plošnému odlupování, a vytvořila se tak kopule. V minulosti měl Schlossberg velký význam pro těžbu žuly, díky čemuž Schlossberg získal svůj jedinečný tvar a došlo k jeho odkrytí. Zdaleka viditelná zřícenina hradu, jejíž historie sahá do počátku 12. století, je symbolem přírodního parku Hornofalcký les. Díky opatřením péče o krajinu v přírodním parku zde zůstávají viditelné výchozy, které umožňují nahlédnout do vnitřní struktury hory. Díky své zvláštní geologické situaci poskytuje tato oblast útočiště vzácným druhům živočichů a rostlin.

Vstup na území: Okružní stezka „Cesta granitu“ vede kolem Schlossbergu a poskytuje informace o jeho vzniku a historii. Je možné navštívit i zříceninu hradu, odkud je krásný výhled na okolní Hornofalcký les.

Schlossberg Flossenbürg © Reg. Opf. / Rossi
© Reg. Opf. / Rossi